Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Op weg naar een Stralende, Duurzame Toekomst!

In een wereld die voortdurend verandert, evolueert PartyHuren mee. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat centraal, waarbij we niet alleen oog hebben voor onze leefomgeving, maar ook voor de mensen die daar een rol in spelen - onze medewerkers, klanten en zakelijke relaties.

Respect voor het Leefmilieu

Bij PartyHuren streven we naar zorgvuldig en verantwoord omgaan met het milieu:

- Beheersing van energie, water en papierverbruik
- Scheiding en minimalisatie van afvalstromen
- Beperking van risico's bij opslag en gebruik van stoffen
- Preventie van milieuverontreiniging

Zorg voor Mens en Werkplek

Onze toewijding gaat verder dan het milieu. We hechten waarde aan:

- Welzijn en ontwikkeling van medewerkers
- Veilige ARBO-normen en werkplekken

Duurzaam Vervoer

In ons streven naar duurzaamheid behouden we een modern wagenpark en combineren we ritten slim om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren.

Maatschappelijke Betrokkenheid

PartyHuren is actief betrokken bij de maatschappij:

- Ondersteuning van goede doelen
- Sponsoring van lokale sportverenigingen

Bij PartyHuren zijn we ervan overtuigd dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen niet alleen de wereld om ons heen, maar ook de lange termijn winstgevendheid van ons bedrijf waarborgt.

Met deze toewijding streven wij naar een evenwichtige en duurzame bijdrage aan de wereld om ons heen.